شماره حساب :   3143218090      جام بانك ملت

شماره کارت :    5624- 2700 - 3372 - 6104

شماره شبا :     150120000000003143218090

قيمت نسخه هاي نرم افزار را از سايت گروه نرم افزاري هفت مطالعه فرماييد.

شما مي توانيد به روشهاي زير ، براي خريد نرم افزار ، پرداخت وجه داشته باشيد.

واريز نقدي

انتقال از كارت به كارت

حواله ساتنا

چنانچه حضوري به بانك مراجعه كرده و به صورت نقدي ، واريز وجه را انجام داده ايد ، شماره فيش ( شماره قرمز رنگ در برگ تحويل شده ) را در برنامه Activation.exe وارد نماييد.

چنانچه از طريق عابر بانك ، انتقال وجه را انجام داده ايد ، شماره 16 يا 19 رقمي كارت بانك خود به همراه شماره پيگيري را در برنامه Activation.exe وارد نماييد.

چنانچه از طريق اينترنت حواله ساتنا انجام داده ايد ،‌ نام و نام خانوادگي خود به همراه شماره پيگيري را در برنامه Activation.exe وارد نماييد.