مشاهده مقاله

بی ستارهبی ستارهبی ستارهبی ستارهبی ستاره | Jun 7 2015, 3:13 PM | پرینت
فیلم آموزش تنظیم کردن آنتی ویروس ایرانی شید (Sheed)
در این فیلم آموزشی ، تنظیمات آنتی ویروس Sheed نشان داده خواهد شد.