مشاهده مقاله

بی ستارهبی ستارهبی ستارهبی ستارهبی ستاره | Jun 7 2015, 3:18 PM | پرینت
فیلم آموزش تنظیم کردن آنتی ویروس و فایروال Avast
در این فیلم آموزشی ، تنظیمات فایروال آنتی ویروس Avast نشان داده خواهد شد.
اگر آنتی ویروس شما ، از نوع Internet Security نباشد ، قطعا فایروال نداشته و نمی توان فایروال آن را نیز تنظیم کرد . ولی تنظیم خود آنتی ویروس را که در فیلم آموزشی ، آموزش داده خواهد شد ، می توانید به کار بگیرید.
به دلیل کمتر شدن حجم ، تنها یک سمت سرور یا کلاینت در فیلم آموزشی نشان داده شده است ، سمت دیگر سرور یا کلاینت ، مثل طرف دیگر تنظیم می شود
دقت داشته باشید که چه در سیستم سرور و چه در سیستم کلاینت ، باید تمام فایلهای اجرایی در مسیری که برنامه نصب شده است( آنتی ویروس آنها را به شما نشان میدهد ) را فایروال آنتی ویروس اضافه کنید ، ممکن است در فیلم آموزشی به دلیل کمتر شدن حجم تمام فایلها اضافه نشده باشد

دانلود