مشاهده مقاله

بی ستارهبی ستارهبی ستارهبی ستارهبی ستاره | May 28 2016, 3:10 PM | پرینت
ابزاری برای تغییر اطلاعات اعضا به صورت یکجا و همزمان
با استفاده از این ابزار می توانید اطلاعات اعضا را به صورت یکجا و همزمان تغییر دهید ، در استفاده از این ابزار نهایت دقت را به کار برید ، چرا که تغییرات قابل برگشت نیستند و برای همه اعضا تنظیم می شوند. حتما قبل از استفاده از این ابزار ، از بانک اطلاعاتی خود ، یک نسخه پشتیبان تهیه کنید.

دانلود